Slippe noe, holde fast


En relasjon
som får en ende
det hjelper da
kan hende
å slippe tak
i det som brast
og ellers
holde fast
ved gode tanker,
egenverd
som styrker deg
i sorgens ferd.Underveis
en lærdom gitt
som menneske
du vokser litt.

B.S.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s